המעי הגס, החלק האחרון במערכת העיכול, הוא איבר צינורי שתפקידו לקלוט את המזון המגיע מהמעי הדק, לספוג ממנו את שאריות הנוזלים והמלחים, ולהפריש את הפסולת מן הגוף.

אפשר לחלק את המעי הגס לשלושה חלקים:
המעי העיוור (cecum): אזור חיבור המעי הגס למעי הדק.
הכרכשת (colon): חלקו העיקרי של המעי הגס המורכב ממעי עולה (ascending), מעי רוחבי (transverse), מעי יורד (descending) ומעי עקול (sigmoid).
החלחולת (rectum): חלק המעי הגס המסתיים בפי הטבעת.

פגיעה חמורה במעי הגס בעקבות מכה או חבלה, מחלות מעי דלקתיות, הפרעה לאספקת הדם למעי או סרטן, עלולה להיות מסוכנת, ודורשת טיפול מידי. סוג הטיפול תלוי בסוג הפגיעה, הפרעה או מחלה, במיקומה במעי ובמצבו הגופני של המטופל.

הטיפול המהמעי-הגסקובל כיום בהפרעות במעי הגס הדורשות התערבות כירורגית הוא ניתוח כריתת מעי גס:
total colectomy: ניתוח להסרת כל המעי הגס.
hemi colectomy: ניתוח להסרת חצי מהמעי הגס, ימני או שמאלי (ascending או descending).
Sigmoidectomy: ניתוח כריתת המעי העקול (סיגמואידי).
anterior resection of rectum: ניתוח להסרת חלק מהחלחולת.

למרות מורכבות הניתוח והיקפו, ניתוח כריתת מעי גס הוא הליך כירורגי המבוצע בשיטה פתוחה או בלפרוסקופיה, ללא פתיחת הבטן (laproscopic colectomy). בכריתת המעי הגס מסירים את חלק המעי הפגוע ומחברים את קצוות חלקי המעי הבריאים זה לזה, וכך מקצרים את המעי הגס. במקרים שבהם כורתים חלק גדול מהמעי, או במקרים שבהם זמנית אי אפשר לחבר את קצוות המעי הבריאים זה לזה ליצירת צינור מעי רציף ומתפקד, יוצרים סטומה, פתח בבטן שדרכו מחברים את צינור המעי לשקית חיצונית. במקרים אלה נדרש ניתוח נוסף לחיבור קצוות המעי לאחר חודשים מספר.